"Volume plus" сувгаар хүрдэг "Хэдийн бэ" нэвтрүүлэг олон нийтийн зүгээс багагүй шүүмлэл дагуулдаг нэвтрүүлгийн нэг.

Өмссөн хувцас, эд материалд залуусын анхаарлыг хэтэрхий хандуулж байна гэх тус нэвтрүүлгийн нэгэн дугаар т оролцсон залуу хэрэглэж буй бүх зүйлсээ хулгай, дээрэм хийж авсан хэмээн хэлсэн нь цагдаагийхны  анхаарлыг татжээ.

Улмаар тухайн залууг цагдаагийн байгууллагаас шалгахаар болсон байна. 

www.Seen.mn