Хүмүүс цахим орчин болон бодит амьдрал дээрээ өөр байдаг ажээ. Үүнийг харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.