Бүсгүйчүүдийн хувцастай ба хувцасгүй харьцуулса зургуудаас хүргэж байна.