Япончуудын хувьд сонин содон бараа бүтээгдэхүүн гаргадагаараа алдартай. Энэ удаад үс, арьсны гелийг сонин зурагтайгаар хийсэн байх юм.