Шивээс хийлгэхэдээ сайтар бодож л хийлгэхгүй бол насан туршдаа таны бие дээрх тамга болж үлдэнэ л гэсэн үг. Тиймээс ямар шивээс хийлгэхээ сайтар бодоорой.