Нохой тэжээдэг хүмүүс өөрийн үнэнч андаа хүн шиг адилхан харагдуулахын тулд маск зүүлгэх болжээ. Энэхүү маск буюу баг нь 13,99 баксын үнэтэй аж.