Интернэтээр бараа захиалах гэж байгаа бол сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэдгийг дараах зургуудаар сэрэмжлүүлж байна.