Боловсролын Үнэлгээний Төвөөс 2016 оны ЭЕШ-ын бүх хичээлийн тестийн түлхүүрийг гаргажээ. Шалгалтад ирсэн даалгавраа хэрхэн зөв бөглөсөн эсэхээ шалгалтын түлхүүр буюу элсэлтийн ерөнхий шалгалтын зөв хариунаас харан, өөрийнхөө хариултын хуудастай тулгаж үзээрэй. ЭЕШ-ын дүн ирэх сарын 1-нд гарах юм.