Нууранд хөлдсөн хөөрхий үнэ буруу цагт, буруу газраа байсан бололтой. Тэрнээс ингэж хөлдөж үхэх амьтан биш дээ.