Хэрэв та BMW машинтай бол ийм зүйлээс сэрэмжлээрэй. Хулгайч эр уг машины их гэрлийн системийг хулгайлахын тулд ингэж эвдэлсэн байна.