Хөдөлмөр хамгааллын хэрэгслээ марталгүй зүүх жижигхэн зүйлээс таны амь нас, эрүүл мэнд шалтгаална.