Францын олон улсад танигдсан гол бүтээгдэхүүний нэг баггети талхийг нэг иймэрхүү байдлаар нууц зэвсэг болгож болох аж.