Болгарт нэгэн эр 1990-д түрээсийн машины үйлчилгээ үзүүлэхээр цоо шинэ  BMW 520, 525 машин 11 ширхгийг худалдаж авсан байна. Улмаар амбаартаа хийж мартаад 20 жил болсон аж. Тиймээс уг 11 машиныг дуудлага худалдаагаар үнэ хаялцуулан худалдаалахаар болжээ.