Гэнэтийн аюул, гал түймэр зэрэг гарсан тохиолдолд өндөр барилгаас иргэдийн нүүлгэн шилжүүлэхэд зориулан ийм үүргэвч зохион бүтээсэн байна.

Ослын үед гадагш хэсэгт нуруугаа харуулан ослын үүргэвчний татуургыг татсанаар агаараар хийлсэн зөөлөн хэсэг нь тухайн хүний амь насанд аюулгүйгээр газардуулах үүрэгтэй аж.