"Үсэрхэг Нэгдүгээр сар" аянд олон мянган эмэгтэй цахимаар нэгджээ. Харин тэд нэг сарын хугацаанд биеийн үсээ хусаагүй үед хэр өөрчлөлт орж байгаагаа гэрэл зургаар харуулах аян аж.