Арилжааны банкны валютын ханш / 16 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,479.84₮ 2,468.00₮ 2,484.00₮ 2,468.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,623.05₮ 2,552.00₮ 2,635.00₮ 2,546.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 360.12₮ 358.20₮ 362.30₮ 358.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 42.85₮ 40.76₮ 45.48₮ 40.76₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.84₮ 21.45₮ 22.15₮ 21.47₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,082.44₮ 3,036.00₮ 3,129.00₮ 3,032.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,464.93₮ 2,382.00₮ 2,493.00₮ 2,391.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.17₮ 2.05₮ 2.21₮ 2.06₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 319.52₮ 313.00₮ 322.60₮ 314.00₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,900.55₮ 1,849.00₮ 1,952.00₮ 1,852.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,886.74₮ 1,820.00₮ 1,926.00₮ 1,821.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,745.63₮ 1,661.00₮ 1,777.00₮ 1,666.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 276.51₮ 242.00₮ 294.00₮ 242.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 98,393.99₮ 97,400.00₮ 99,160.00₮ 97,400.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,479.84₮ 2,470.00₮ 2,487.00₮ 2,470.00₮ 2,483.00₮
Евро EUR 2,623.05₮ 2,574.00₮ 2,655.00₮ 2,574.00₮ 2,647.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 360.12₮ 358.00₮ 362.50₮ 358.00₮ 362.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.85₮ 42.20₮ 44.10₮ 42.80₮ 43.50₮
Японы иен JPY 21.84₮ 21.67₮ 21.96₮ 21.67₮ 21.90₮
Английн фунт GBP 3,082.44₮ 3,046.00₮ 3,145.00₮ 3,056.00₮ 3,139.00₮
Швейцар франк CHF 2,464.93₮ 2,417.00₮ 2,498.00₮ 2,424.00₮ 2,498.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.17₮ 2.06₮ 2.21₮ 2.09₮ 2.21₮
Хонгконг доллар HKD 319.52₮ 316.20₮ 322.00₮ 316.20₮ 322.00₮
Австралийн доллар AUD 1,900.55₮ 1,859.00₮ 1,947.00₮ 1,865.00₮ 1,941.00₮
Канадын доллар CAD 1,886.74₮ 1,854.00₮ 1,918.00₮ 1,859.00₮ 1,912.00₮
Сингапур доллар SGD 1,745.63₮ 1,716.00₮ 1,773.00₮ 1,722.00₮ 1,768.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,773.46₮ 1,725.00₮ 1,820.00₮ 1,730.00₮ 1,814.00₮
Алт /унцаар/ XAU 98,393.99₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,433.52₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,476.02₮ 2,470.00₮ 2,483.00₮ 2,470.00₮ 2,487.00₮
Евро EUR 2,601.68₮ 2,585.00₮ 2,646.00₮ 2,577.00₮ 2,654.00₮
Английн фунт GBP 3,091.68₮ 3,064.00₮ 3,134.00₮ 3,055.00₮ 3,143.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.99₮ 41.97₮ 44.58₮ 41.97₮ 45.25₮
БНХАУ-ын юань CNY 359.97₮ 358.00₮ 362.00₮ 358.00₮ 362.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.17₮ 2.14₮ 2.21₮ 2.11₮ 2.24₮
Канадын доллар CAD 1,883.12₮ 1,865.00₮ 1,919.00₮ 1,854.00₮ 1,931.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,774.19₮ 1,736.00₮ 1,813.00₮ 1,726.00₮ 1,824.00₮
Австралийн доллар AUD 1,905.17₮ 1,870.00₮ 1,940.00₮ 1,859.00₮ 1,952.00₮
Японы иен JPY 21.83₮ 21.57₮ 22.09₮ 21.51₮ 22.16₮
Хонгконг доллар HKD 319.03₮ 315.00₮ 324.00₮ 313.00₮ 326.00₮
Сингапур доллар SGD 1,744.60₮ 1,722.00₮ 1,770.00₮ 1,712.00₮ 1,781.00₮
Швейцар франк CHF 2,446.66₮ 2,425.00₮ 2,494.00₮ 2,410.00₮ 2,509.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 96,962.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,350.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 275.12₮ 266.00₮ 287.00₮ 264.00₮ 289.00₮
Туркийн лира TRY 685.29₮ 663.00₮ 707.00₮ 636.00₮ 735.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,479.84₮ 2,472.00₮ 2,484.00₮ 2,472.00₮ 2,482.00₮
Евро EUR 2,623.05₮ 2,583.00₮ 2,654.00₮ 2,580.00₮ 2,648.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 360.12₮ 358.40₮ 362.40₮ 358.00₮ 362.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.85₮ 41.70₮ 44.30₮ 41.40₮ 43.70₮
Японы иен JPY 21.84₮ 21.52₮ 22.01₮ 21.52₮ 22.01₮
БНСУ-ын вон KRW 2.17₮ 2.09₮ 2.22₮ 2.12₮ 2.19₮
Хонгконг доллар HKD 319.52₮ 0.00₮ 0.00₮ 315.70₮ 321.00₮
Австралийн доллар AUD 1,900.55₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,864.00₮ 1,931.00₮
Канадын доллар CAD 1,886.74₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,855.00₮ 1,907.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: