Арилжааны банкны валютын ханш / 6 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,420.51₮ 2,414.00₮ 2,428.00₮ 2,414.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,641.62₮ 2,599.00₮ 2,677.00₮ 2,593.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 351.31₮ 349.20₮ 352.30₮ 349.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 43.01₮ 40.54₮ 45.19₮ 40.54₮
Японы иен JPY 0.00₮ 21.76₮ 21.37₮ 22.03₮ 21.39₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,101.52₮ 3,076.00₮ 3,161.00₮ 3,072.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,434.39₮ 2,381.00₮ 2,488.00₮ 2,390.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.14₮ 2.03₮ 2.18₮ 2.04₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 311.04₮ 306.20₮ 315.00₮ 307.20₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,814.05₮ 1,761.00₮ 1,860.00₮ 1,764.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,783.20₮ 1,724.00₮ 1,823.00₮ 1,725.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,736.32₮ 1,655.00₮ 1,769.00₮ 1,660.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 276.11₮ 243.00₮ 296.00₮ 243.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 98,452.78₮ 97,820.00₮ 99,370.00₮ 97,820.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,420.51₮ 2,415.00₮ 2,429.00₮ 2,415.00₮ 2,425.00₮
Евро EUR 2,641.62₮ 2,605.00₮ 2,673.00₮ 2,605.00₮ 2,665.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.31₮ 349.00₮ 352.10₮ 349.00₮ 351.70₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.01₮ 41.50₮ 43.60₮ 42.20₮ 42.90₮
Японы иен JPY 21.76₮ 21.63₮ 21.92₮ 21.63₮ 21.85₮
Английн фунт GBP 3,101.52₮ 3,064.00₮ 3,158.00₮ 3,073.00₮ 3,151.00₮
Швейцар франк CHF 2,434.39₮ 2,399.00₮ 2,478.00₮ 2,406.00₮ 2,478.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.03₮ 2.18₮ 2.06₮ 2.18₮
Хонгконг доллар HKD 311.04₮ 308.40₮ 313.70₮ 308.40₮ 313.70₮
Австралийн доллар AUD 1,814.05₮ 1,771.00₮ 1,855.00₮ 1,777.00₮ 1,850.00₮
Канадын доллар CAD 1,783.20₮ 1,747.00₮ 1,804.00₮ 1,752.00₮ 1,799.00₮
Сингапур доллар SGD 1,736.32₮ 1,707.00₮ 1,762.00₮ 1,712.00₮ 1,757.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,670.39₮ 1,626.00₮ 1,715.00₮ 1,631.00₮ 1,710.00₮
Алт /унцаар/ XAU 98,452.78₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,368.76₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,420.57₮ 2,414.00₮ 2,424.00₮ 2,416.00₮ 2,428.00₮
Евро EUR 2,639.87₮ 2,614.00₮ 2,664.00₮ 2,606.00₮ 2,672.00₮
Английн фунт GBP 3,120.24₮ 3,080.00₮ 3,137.00₮ 3,071.00₮ 3,146.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.48₮ 41.23₮ 43.64₮ 41.23₮ 44.29₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.09₮ 349.50₮ 352.00₮ 349.50₮ 352.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.11₮ 2.18₮ 2.08₮ 2.20₮
Канадын доллар CAD 1,783.83₮ 1,756.00₮ 1,798.00₮ 1,745.00₮ 1,809.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,670.56₮ 1,637.00₮ 1,704.00₮ 1,627.00₮ 1,714.00₮
Австралийн доллар AUD 1,809.62₮ 1,782.00₮ 1,842.00₮ 1,771.00₮ 1,853.00₮
Японы иен JPY 21.75₮ 21.52₮ 21.97₮ 21.46₮ 22.04₮
Хонгконг доллар HKD 311.09₮ 307.00₮ 314.00₮ 305.00₮ 316.00₮
Сингапур доллар SGD 1,733.68₮ 1,712.00₮ 1,753.00₮ 1,702.00₮ 1,764.00₮
Швейцар франк CHF 2,437.14₮ 2,406.00₮ 2,465.00₮ 2,392.00₮ 2,480.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 97,170.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,276.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 274.77₮ 267.00₮ 287.00₮ 265.00₮ 289.00₮
Туркийн лира TRY 679.15₮ 658.00₮ 698.00₮ 632.00₮ 726.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,420.51₮ 2,417.00₮ 2,426.00₮ 2,415.50₮ 2,424.50₮
Евро EUR 2,641.62₮ 2,609.00₮ 2,671.00₮ 2,606.00₮ 2,665.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.31₮ 349.40₮ 352.40₮ 349.00₮ 352.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.01₮ 41.80₮ 43.70₮ 41.50₮ 43.10₮
Японы иен JPY 21.76₮ 21.54₮ 21.95₮ 21.54₮ 21.95₮
Английн фунт GBP 3,101.52₮ 3,072.00₮ 3,148.00₮ 3,068.00₮ 3,139.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.08₮ 2.19₮ 2.11₮ 2.17₮
Хонгконг доллар HKD 311.04₮ 0.00₮ 0.00₮ 307.20₮ 313.60₮
Австралийн доллар AUD 1,814.05₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,784.00₮ 1,842.00₮
Канадын доллар CAD 1,783.20₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,762.00₮ 1,805.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: