Арилжааны банкны валютын ханш / 17 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,422.41₮ 2,412.00₮ 2,428.00₮ 2,412.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,629.89₮ 2,587.00₮ 2,666.00₮ 2,581.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 351.77₮ 349.70₮ 353.30₮ 349.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 43.23₮ 41.37₮ 46.17₮ 41.37₮
Японы иен JPY 0.00₮ 22.01₮ 21.65₮ 22.33₮ 21.67₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,103.83₮ 3,057.00₮ 3,145.00₮ 3,053.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,435.07₮ 2,374.00₮ 2,482.00₮ 2,383.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.14₮ 2.02₮ 2.17₮ 2.03₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 311.47₮ 306.00₮ 315.10₮ 307.00₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,833.16₮ 1,781.00₮ 1,881.00₮ 1,784.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,798.91₮ 1,732.00₮ 1,833.00₮ 1,733.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,738.43₮ 1,657.00₮ 1,771.00₮ 1,662.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 273.51₮ 241.00₮ 293.00₮ 241.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 99,035.12₮ 98,470.00₮ 100,100.00₮ 98,470.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.41₮ 2,415.00₮ 2,429.00₮ 2,415.00₮ 2,425.00₮
Евро EUR 2,629.89₮ 2,594.00₮ 2,662.00₮ 2,594.00₮ 2,654.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.77₮ 350.00₮ 353.50₮ 350.00₮ 353.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.23₮ 42.40₮ 44.50₮ 43.00₮ 43.80₮
Японы иен JPY 22.01₮ 21.90₮ 22.22₮ 21.90₮ 22.15₮
Английн фунт GBP 3,103.83₮ 3,047.00₮ 3,141.00₮ 3,057.00₮ 3,135.00₮
Швейцар франк CHF 2,435.07₮ 2,393.00₮ 2,471.00₮ 2,400.00₮ 2,471.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.02₮ 2.16₮ 2.05₮ 2.16₮
Хонгконг доллар HKD 311.47₮ 308.40₮ 313.70₮ 308.40₮ 313.70₮
Австралийн доллар AUD 1,833.16₮ 1,791.00₮ 1,875.00₮ 1,797.00₮ 1,870.00₮
Канадын доллар CAD 1,798.91₮ 1,757.00₮ 1,814.00₮ 1,762.00₮ 1,809.00₮
Сингапур доллар SGD 1,738.43₮ 1,709.00₮ 1,764.00₮ 1,714.00₮ 1,759.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,702.23₮ 1,651.00₮ 1,741.00₮ 1,656.00₮ 1,736.00₮
Алт /унцаар/ XAU 99,035.12₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,388.33₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.41₮ 2,414.00₮ 2,424.00₮ 2,416.00₮ 2,428.00₮
Евро EUR 2,629.89₮ 2,603.00₮ 2,660.00₮ 2,595.00₮ 2,668.00₮
Английн фунт GBP 3,103.83₮ 3,062.00₮ 3,126.00₮ 3,053.00₮ 3,135.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.23₮ 42.13₮ 44.75₮ 42.13₮ 45.42₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.77₮ 350.00₮ 353.00₮ 350.00₮ 353.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.10₮ 2.17₮ 2.07₮ 2.19₮
Канадын доллар CAD 1,798.91₮ 1,766.00₮ 1,813.00₮ 1,755.00₮ 1,824.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,702.23₮ 1,661.00₮ 1,733.00₮ 1,651.00₮ 1,743.00₮
Австралийн доллар AUD 1,833.16₮ 1,801.00₮ 1,866.00₮ 1,790.00₮ 1,877.00₮
Японы иен JPY 22.01₮ 21.80₮ 22.30₮ 21.73₮ 22.37₮
Хонгконг доллар HKD 311.47₮ 308.00₮ 315.00₮ 306.00₮ 317.00₮
Сингапур доллар SGD 1,738.43₮ 1,713.00₮ 1,758.00₮ 1,703.00₮ 1,769.00₮
Швейцар франк CHF 2,435.07₮ 2,400.00₮ 2,465.00₮ 2,386.00₮ 2,480.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 97,791.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,314.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 273.51₮ 264.00₮ 284.00₮ 262.00₮ 286.00₮
Туркийн лира TRY 672.09₮ 658.00₮ 700.00₮ 632.00₮ 728.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,422.41₮ 2,419.00₮ 2,428.00₮ 2,417.00₮ 2,426.00₮
Евро EUR 2,629.89₮ 2,592.00₮ 2,659.00₮ 2,589.00₮ 2,653.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 351.77₮ 350.40₮ 353.40₮ 350.00₮ 353.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 43.23₮ 42.00₮ 44.60₮ 41.70₮ 44.00₮
Японы иен JPY 22.01₮ 21.76₮ 22.21₮ 21.76₮ 22.21₮
Английн фунт GBP 3,103.83₮ 3,060.00₮ 3,142.00₮ 3,056.00₮ 3,133.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.14₮ 2.07₮ 2.17₮ 2.10₮ 2.16₮
Хонгконг доллар HKD 311.47₮ 0.00₮ 0.00₮ 307.50₮ 314.10₮
Австралийн доллар AUD 1,833.16₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,803.00₮ 1,866.00₮
Канадын доллар CAD 1,798.91₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,768.00₮ 1,808.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: