Арилжааны банкны валютын ханш / 28 минутын өмнө
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 0.00₮ 2,459.18₮ 2,450.00₮ 2,464.00₮ 2,450.00₮
Евро EUR 0.00₮ 2,649.52₮ 2,596.00₮ 2,677.00₮ 2,590.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 0.00₮ 356.72₮ 355.70₮ 358.80₮ 355.50₮
ОХУ-ын рубль RUB 0.00₮ 42.81₮ 40.76₮ 45.47₮ 40.76₮
Японы иен JPY 0.00₮ 22.09₮ 21.64₮ 22.33₮ 21.66₮
Английн фунт GBP 0.00₮ 3,070.04₮ 3,026.00₮ 3,116.00₮ 3,022.00₮
Швейцар франк CHF 0.00₮ 2,474.27₮ 2,408.00₮ 2,518.00₮ 2,417.00₮
БНСУ-ын вон KRW 0.00₮ 2.19₮ 2.07₮ 2.23₮ 2.08₮
Хонгконг доллар HKD 0.00₮ 316.60₮ 310.50₮ 319.70₮ 311.50₮
Австралийн доллар AUD 0.00₮ 1,872.79₮ 1,822.00₮ 1,923.00₮ 1,825.00₮
Канадын доллар CAD 0.00₮ 1,840.98₮ 1,781.00₮ 1,884.00₮ 1,782.00₮
Сингапур доллар SGD 0.00₮ 1,755.99₮ 1,670.00₮ 1,785.00₮ 1,675.00₮
Шведийн крон SEK 0.00₮ 278.15₮ 244.00₮ 298.00₮ 244.00₮
Алт /унцаар/ XAU 0.00₮ 98,370.04₮ 97,190.00₮ 98,860.00₮ 97,190.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,459.18₮ 2,450.00₮ 2,464.00₮ 2,450.00₮ 2,460.00₮
Евро EUR 2,649.52₮ 2,608.00₮ 2,675.00₮ 2,608.00₮ 2,667.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 356.72₮ 355.00₮ 358.40₮ 355.00₮ 358.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.81₮ 41.80₮ 43.80₮ 42.40₮ 43.20₮
Японы иен JPY 22.09₮ 21.93₮ 22.24₮ 21.93₮ 22.18₮
Английн фунт GBP 3,070.04₮ 3,019.00₮ 3,113.00₮ 3,028.00₮ 3,106.00₮
Швейцар франк CHF 2,474.27₮ 2,429.00₮ 2,509.00₮ 2,437.00₮ 2,509.00₮
БНСУ-ын вон KRW 2.19₮ 2.08₮ 2.22₮ 2.11₮ 2.22₮
Хонгконг доллар HKD 316.60₮ 313.40₮ 318.80₮ 313.40₮ 318.80₮
Австралийн доллар AUD 1,872.79₮ 1,830.00₮ 1,915.00₮ 1,836.00₮ 1,910.00₮
Канадын доллар CAD 1,840.98₮ 1,807.00₮ 1,867.00₮ 1,812.00₮ 1,861.00₮
Сингапур доллар SGD 1,755.99₮ 1,725.00₮ 1,780.00₮ 1,730.00₮ 1,775.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,723.39₮ 1,673.00₮ 1,764.00₮ 1,678.00₮ 1,759.00₮
Алт /унцаар/ XAU 98,370.04₮ 98,648.57₮ 98,648.57₮ 98,648.57₮ 98,648.57₮
Мөнгө /унцаар/ XAG 1,389.95₮ 1,387.80₮ 1,387.80₮ 1,387.80₮ 1,387.80₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,459.18₮ 2,450.00₮ 2,459.00₮ 2,450.00₮ 2,461.00₮
Евро EUR 2,649.52₮ 2,607.00₮ 2,695.00₮ 2,599.00₮ 2,703.00₮
Английн фунт GBP 3,070.04₮ 3,018.00₮ 3,118.00₮ 3,009.00₮ 3,127.00₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.81₮ 40.60₮ 45.24₮ 40.60₮ 45.92₮
БНХАУ-ын юань CNY 356.72₮ 355.50₮ 358.00₮ 355.50₮ 358.40₮
БНСУ-ын вон KRW 2.19₮ 2.13₮ 2.26₮ 2.10₮ 2.28₮
Канадын доллар CAD 1,840.98₮ 1,803.00₮ 1,880.00₮ 1,792.00₮ 1,891.00₮
Шинэ Зеланд доллар NZD 1,723.39₮ 1,655.00₮ 1,786.00₮ 1,645.00₮ 1,797.00₮
Австралийн доллар AUD 1,872.79₮ 1,818.00₮ 1,928.00₮ 1,807.00₮ 1,940.00₮
Японы иен JPY 22.09₮ 21.70₮ 22.50₮ 21.63₮ 22.57₮
Хонгконг доллар HKD 316.60₮ 310.00₮ 322.00₮ 308.00₮ 324.00₮
Сингапур доллар SGD 1,755.99₮ 1,714.00₮ 1,792.00₮ 1,704.00₮ 1,803.00₮
Швейцар франк CHF 2,474.27₮ 2,421.00₮ 2,530.00₮ 2,406.00₮ 2,545.00₮
Алт /унцаар/ AUG 0.00₮ 95,626.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Мөнгө /унцаар/ AGG 0.00₮ 1,229.00₮ 0.00₮ 0.00₮ 0.00₮
Шведийн крон SEK 278.15₮ 260.00₮ 299.00₮ 258.00₮ 301.00₮
Туркийн лира TRY 677.95₮ 642.00₮ 719.00₮ 616.00₮ 748.00₮
ВАЛЮТ Монгол Банкны
хаалтын ханш
БЭЛЭН БЭЛЭН БУС
Авах Зарах Авах Зарах
АНУ доллар USD 2,459.57₮ 2,453.00₮ 2,463.00₮ 2,451.00₮ 2,461.00₮
Евро EUR 2,654.98₮ 2,618.00₮ 2,679.00₮ 2,615.00₮ 2,673.00₮
БНХАУ-ын юань CNY 357.08₮ 355.40₮ 358.70₮ 355.00₮ 358.30₮
ОХУ-ын рубль RUB 42.86₮ 41.80₮ 44.20₮ 41.50₮ 43.60₮
Японы иен JPY 22.11₮ 21.83₮ 22.25₮ 21.83₮ 22.25₮
БНСУ-ын вон KRW 2.19₮ 2.11₮ 2.22₮ 2.14₮ 2.21₮
Хонгконг доллар HKD 316.65₮ 0.00₮ 0.00₮ 314.00₮ 318.10₮
Австралийн доллар AUD 1,879.36₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,843.00₮ 1,908.00₮
Канадын доллар CAD 1,843.69₮ 0.00₮ 0.00₮ 1,817.00₮ 1,860.00₮
Ханшын жагсаалт:
 • USD
 • EUR
 • JPY
 • CHF
 • SEK
 • GBP
 • BGN
 • HUF
 • EGP
 • INR
 • HKD
 • RUB
 • KZT
 • CNY
 • KRW
 • KPW
 • CAD
 • AUD
 • CZK
 • TWD
 • THB
 • IDR
 • MYR
 • SGD
 • AED
 • KWD
 • NZD
 • DKK
 • PLN
 • UAH
 • NOK
 • NPR
 • ZAR
 • TRY
 • XAU
 • XAG
 • SDR

Ханш хөрвүүлэгч:
Хөрвүүлсэн дүн:
Тоогоор:
Үсгээр: