2022 оны 09 сарын 18 өдөр
И.Мөнхжаргал: С.Эрдэнэ бусдыг Оросын тавиул, тагнуул мэтээр илт гүтгэж байна

И.Мөнхжаргал: С.Эрдэнэ бусдыг Оросын тавиул, тагнуул мэтээр илт гүтгэж байна

-Сүүлийн үед Нийслэлийн Захиргааны хэргийн Анхан шатны Шүүх, Захиргааны хэргийн Давж заалдах шатны Шүүхтэй холбоотой хоёр ч шийдвэр гарлаа. 2022 оны 08-р сары