2019 оны 01 сарын 06 өдөр
В.Алимаа: Шатахуунд завсрын бүтээгдэхүүн холиод хийчихсэн байх магадлал өндөр

В.Алимаа: Шатахуунд завсрын бүтээгдэхүүн холиод хийчихсэн байх магадлал өндөр

Дутуу шаталт явагдана гэхээр нэгдүгээрт, шатахууны зарцуулалт нэмэгдэнэ. Хоёрдугаарт, хүнд үлдэгдлүүд нь үлдсээр байгаад хөдөлгүүрийн тосыг бохирдуулдаг. Мөн тортог, нагар үүсэх зэргээр машины эд анги, хэрэглэгч талдаа  хохиролтой. Хортой хийнүүд үүсэж, яндангаас гарах хортой хийн хэмжээ ихэсч экологит үзүүлэх сөрөг нөлөөг нэмэгдүүлнэ.  Ер нь стандартын шаардлага хангаагүй бензин дутуу шатдаг. Шатахуунаас гадна моторын ашиглалтын хугацаанаас хамаардаг.

ААН илгээгүй гэх төлөвт орсон баримтуудыг дараах байдлаар баталгаажуулна

ААН илгээгүй гэх төлөвт орсон баримтуудыг дараах байдлаар баталгаажуулна

Системийн шинэчилэлттэй холбоотой энэ оны нэгдүгээр сарын 1-ээс 4-ний өдрийн хугацаанд өнгөрсөн оны нэгдүгээр сараас арванхоёрдугаар сарын баримтыг нөхөн бүртгүүлсэн тохиолдолд ААН илгээгээгүй гэсэн төлөвт түр шилжсэн.

О.Бат-Эрдэнэ: Салхитын мөнгөний ордын зөвшөөрлийг цуцалснаар үр шимийг хүртэхэд чухал алхам боллоо

О.Бат-Эрдэнэ: Салхитын мөнгөний ордын зөвшөөрлийг цуцалснаар үр шимийг хүртэхэд чухал алхам боллоо

2010 оны үед Салхитын мөнгөний ордыг ашиглаж эхлэхэд орон нутгийн хөгжил, иргэдийн амьдралд үр өгөөжөө өгнө гэсэн хүлээлт их байсан. Би 2016 оны долоодугаар сард ажлаа аваад энэ компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан.