2024 оны 02 сарын 24 өдөр
Б.Ууганбаяр: УОК-т 22 ААН-ийн 1.03 тэрбумын мөнгөн хандив, 562 сая төгрөгийн бараа материалын тусламж цуглараад байна

Б.Ууганбаяр: УОК-т 22 ААН-ийн 1.03 тэрбумын мөнгөн хандив, 562 сая төгрөгийн бараа материалын тусламж цуглараад байна

Өвөлжилт хүндэрсэн 21 аймгийн Онцгой комиссоос 154 суманд хоёрдугаар сарын 19-22-ны өдрийн хооронд 2,829 малчин өрхөд 465.5 тонн өвс, 36,108 малчин өрхөд 2,079 тонн тэжээл тарааж, 7,986 км хаагдсан замыг давхацсан тоогоор 2,927 алба хаагч, 1283 техник ажилтан зохион байгуулсан.