2020 оны 06 сарын 24 өдөр
56-аас дээш насны иргэд сонгуулийн идэвх хамгийн өндөр байна

56-аас дээш насны иргэд сонгуулийн идэвх хамгийн өндөр байна

 СЕХ-ноос УИХ-ын сонгуулийн ирцийн мэдээллийг 17.00 цагийн байдлаар шинэчлэн хүргэлээ. Үүнийг насны ангиллаар авч үзвэл: