2024 оны 05 сарын 25 өдөр
Д.Бат-Эрдэнэ: Хуульд зааснаас өөр хугацаанд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа явуулсан бол СЕХ бүртгэхээс татгалзана

Д.Бат-Эрдэнэ: Хуульд зааснаас өөр хугацаанд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа явуулсан бол СЕХ бүртгэхээс татгалзана

Нэр дэвшигчдийн баримт бичгийг хүлээн авах үйл ажиллагаанд маш хариуцлагатай хандах шаардлагатай байдаг. Ийм ч учир СЕХ-ноос ажлын хэсэг гаргаж, нам, эвсэл болон бие даан нэр дэвшүүлэгчдийн баримт материалыг тавдугаар сарын 24, 25-ны өдрүүдэд тодорхой хуваарьт цагуудад хүлээн авах ажлыг зохион байгуулж байна.