Эмэгтэй хүн ээж болохоороо намба суудаг. Харин зарим нэг бүсгүйн хувьд намба сууна гэсэн ойлголт байдаггүй ажээ.