Сэтгэсэн гэх нь ч хаашаа юм, бас засаагүй гэх нь ч хаашаа юм. Үнэлэхэд хэцүүхэн л ажил юм даа.