Хүмүүс COVID-19-тэй холбоотой шивээс хийлгэж эхэлжээ. Тэдгээрээс хүргэж байна.