Бүсгүйчүүдийн хувцастай ба хувцасгүй харьцуулсан гэрэл зургуудас хүргэж байна.