Гэрийн тэжээмэл амьтдын бага байхдаа хайр хүргэм үйлдлүүд том болоход нь зуршил болсон байдаг ажээ.