100 км-т 2.5 литр зарцуулдаг "Peel P50" хэмээх энэ машины дээд хурд нь 64 км/ц бөгөөд 1962-65 онд л үйлдврэлэж байжээ