Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах, замын хөдөлгөөний зөрчлүүдийг таслан зогсоох зорилгоор нийслэлийн Тээврийн газар, нийслэлийн Замын Цагдаагийн газартай хамтран “Нэгдүгээр эгнээгээр нийтийн тээврийн хэрэгсэл саадгүй зорчих хөдөлгөөний хяналт,  зохицуулалтыг сайжруулах” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулахаар боллоо.

Энэ ажлын хүрээнд зорчих хэсгийн 1-р эгнээ автобусны зогсоол орчимд түр болон удаан хугацаагаар зогсож замын хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа тээврийн хэрэгслүүдэд замын хөдөлгөөний дүрэмд заасны дагуу хариуцлага тооцох юм. 

Мөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний автобусууд эгнээ байр буруу эзлэх, гүйцэж түрүүлэх зэрэг зөрчил гаргаж байгаад хяналт тавьж, хариуцлагыг өндөржүүлэх, их багтаамжийн автобусны жолооч нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг ханган соёлтой оролцох талаар сургалт зохион байгуулахаар болжээ Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч нар төвлөрөл ихтэй цэгүүд дээр их багтаамжийн үйлчилгээ эрхлэгч ААНБ-дын инженер, техникийн ажилтнуудтай хамтран зогсоол дээр их багтаамжийн автобуснууд давхарлах, удах, маршрут зөрчих зэрэгт хяналт тавин ажиллаж байна гэж нийслэлийн Тээврийн газраас мэдээллээ.