Өсвөр насны охидыг хуурч мэхлэн, хувийн нууцад нь халддаг этгээдийг эрүүгийн цагдаагийн газрыг саатуулжээ