Сүүлийн жилүүдэд хүмүүс электрон тамхийг сонгох нь нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байгаа юм.

Электрон тамхи сайн, муу, уламжлалт тамхи хор ихтэй эсхүл багатай гээд л хүн бүр өөрсдийн уншсан сэдвийн хүрээнд өөр өөр мэдээ дамжуулж, одоо яг алиныг нь сонгохоо мэдэхгүй харьцуулж байвал та энэхүү нийтлэлд анхаараарай.

Бичлэг үзэх: