“Цахилгаан тээвэр” компаниас “Эко шөнийн тээвэр” төслийг энэ сарын 11-нээс эхлэн Улаанбаатар хотноо туршилтын шугамаар ажиллуулж эхэллээ. 

Өндөр хөгжилтэй орнуудын жишгээр бол энэ нь хүн ам аюулгүй байдал, хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ийнхүү шөнийн тээврийг өргөн ашигладаг байна. 

Т-3 “III, IV хороолол-БММ З”, Т-2 “Ханын материал-Офицеруудын ордон” маршрутаар хоёр троллейбус ажиллаж байна. 

Туршилтаар явж буй шөнийн тээвэр 23:00-05:00 цаг хүртэл явах бөгөөд том хүн 1000 төг, хүүхэд 500 төгрөгөөр зорчих аж. 

Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тээврийн хэрэгслийг бүрэн камержуулж, GPS суулгасан байна. 
 

П.ТӨР