Хамгийн их дататай “МОНГОЛдоо” үйлчилгээний шинэ дугаарын барьцаа төлбөр, бүртгэлийн хураамж 0₮ боллоо. МОНГОЛдоо хүссэнээрээ ярьж, хүссэнээрээ дата ашиглахыг хүсвэл та өөрийн хэрэгцээнд хамгийн тохиромжтой багцаас сонголтоо хийж дараа төлбөрт “МОНГОЛдоо” үйлчилгээнд нэгдээрэй.

“МОНГОЛдоо үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болсноор 6 сарын турш сар бүр 5GB дата эрхийн урамшуулалтай. Та урамшууллын хугацаа буюу 6-р сарын 30-ны өдрийг дуусахаас өмнө хамгийн их дататай, хязгааргүй яриа, мессеж эрхтэй дараа төлбөрт шинэ дугаараа барьцаа төлбөр, бүртгэлийн хураамжгүйгээр аваарай.

Санамж:

Азын, алтан дугаарлалтад бүртгэлийн хураамжийн урамшуулал хамаарахгүй.
Дата эрхийн урамшууллыг 3болон 4G LTE сүлжээнд ашиглана.

Урамшуулал 6-р сарын 30-ныг дуустал үргэлжилнэ