Орчин цагт бялууны чимэглэл урлагийн бүтээл болтлоо хөгжсөн билээ. Идэхэд ч хайран, содон хэлбэр хийц, чимэглэлтэй бялуунуудын зургуудаас хүргэж байна.