Өөрөө харж, барьж үзэхгүйгээр интернэтээр бараа захиалж авах ийм осолтой ажээ.