Хэрвээ та Дубайд аялах юм бол ийм дүр зураг харах болно.