Хөшөөг агаарт тогтооно гэдэг физикийн хууль зөрчиж байгаа хэрэг билээ. Үүний жишээ болсон зургуудыг хүргэж байна.