Сурагчийн дүрд хувирсан дур булаам бүгүйчүүдийн зургуудаас хүрэгж байна.