Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас махны үнийн судалгаа, мэдээллийг гаргаад байна. "Хүчит шонхор" зах дээр борлуулагдаж буй махны үнэ, орон нутгаас нийслэл хот руу нийлүүлэгдэж буй мал, махны ханштай танилцаарай.

2019.10.16-ны өдрийн өглөөний 7.40 минутын байдлаар
 

Хүнсний зах

Бөөний үнэ

Жижиглэнгийн үнэ

Хонины мах

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах

Хонины мах

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах

1

Хүчит шонхор зах

4800-5100

5000-5300

6500-7300

5500

6300-8300

7800-8100

7500-10000

 


/ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/
 

2019.10.15-ны өдрийн өглөөний байдлаар Хүчит шонхор зах дээр  махны нийлүүлэлт хэвийн байна. Үнийн хувьд ханш хэвээр байна.Үхрийн мах 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн  байдал ажиглагдаж байна.

 /Хүчит шонхор зах/
 

Орон нутгаас нийслэл хот руу нийлүүлэгдэж буй амьд мал, махны талаарх мэдээлэл

/2019.10.14-10.15-ний өдрийн байдлаар/
 

Нэр, төрөл

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Дайвар түүхий эд

Нийт дүн

 1.

Амьд мал /тол/

 

77

54

1585

135

 

1851

2

Мах /тн/

0.4

6.3

18.2

40.4

4.6

12.1

82.0

 
Эх сурвалж: Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар