БЗДХ буюу бэлгийн замаар дамжих халдварт заг хүйтэн, трихомониаз, тэмбүү, хламид, ДОХ зэрэг 20 гаруй төрлийн өвчин багтдаг. Иймд:

  • Тохиолдлын бэлгийн хавьтлаас зайлсхийх
  • Бэлгийн нэг хавьтагчтай байх, үнэнч байх
  • Бэлгийн хавьтал бүрт бэлгэвчийг зааврын дагуу зөв хэрэглэх нь таныг БЗДХ-ын эрсдэлээс хамгаална.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР