Хэрэв та нэг сая доллартой бол Мерседес Бенз Жи загварын Лимузин машиныг худалдан авах боломжтой. Гадна үзэмж нь бизнес загвартай бол дотроо бичил үдэшлэг хийх ч боломжтой гэнэ. 

Түүнчлэн өөр олон тоноглолтой уг машин дотроо нэлээд их нэмэлт хэрэгсэлтэй аж.