Гадаад иргэдийн виза картын мэдээллийг хууль бусаар ашиглан гүйлгээ хийж бусдад онц их хэмжээний хохирол учруулсан хэрэг гарчээ. Энэ хэргийг 1985 онд төрсөн Х гэгч үйлдсэн бөгөөд одоогоор хичнээн төгрөгний хохирол учруулсан нь тодорхойгүй байгаа юм байна.

Энэ хэргийг үйлдсэн байж болзошгүй Х гэгчийн гэрт хийсэн үзлэгээр виза картын бэлдэц, виза картад электрон мэдээлэл байршуулах зориулалт бүхий төхөөрөмж зэргийг хураан авчээ.

А.Баярмаа