Эван Фачиано хэмээх таван настай хүү төрөлхийн нэн ховор тохиолддог Арлекин ихтиоз гэх өвчинтэй. Энэ өвчний улмаас хүүгийн арьс жирийн хүнийхээс 10 дахин хурдан "төлждөг" бөгөөд ээж нь өдөрт 2 удаа усанд оруулдсан байна. Дэлхий дээр хүүтэй ижил өвчтэй хүн байдаггүй бөгөөд яагаад ингэж төрсөнг шинжлэх ухаан тогтоогоогүй байна.