Английн иргэн 25 настай Лаура Хоукс төрөлхийн уруул тагнай нь сэтэрхий нэгэн. Түүний хувьд 10 удаагийн хагалгаанд орсны эцэст төрөлхийн гажгаа засуулж чадсан байна.