2018-08-15-ны дөдөр Фэйсбүүкийн “дота ...” гэх хэрэглэгч  14 настай охиныг нүцгэн зургаа явуул хэмээн сүрдүүлсэн хэрэг гарсан. Тэгвэл уг хэргийг үйлдсэн  Ч гэгч этгээдийг шүүх хурал удахгүй болох гэж байна.

Хүүхдийг айлган сүрдүүлсэн Ч-ыг Эрүүгийн хуулийн

 

16.8 дугаар зүйл.Хүүхдэд садар самууныг сурталчлах, уруу татах Хүүхдэд садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад зүйлийг зориуд үзүүлсэн, өгсөн, сурталчилсан; хүүхдээр садар самуун үйлдэл хийлгэсэн; хүүхдэд биеэ үнэлэх, бэлгийн харьцаанд орохыг санал болгосон бол хоёр мянга долоон зуун нэгжээс таван мянга дөрвөн зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

13.5 дугаар зүйл.Заналхийлэх

1. Бусдыг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг шаардаж өөрт нь, түүний ойр дотны хүнд хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, эсхүл эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хохирол учруулж болохуйц баримт, мэдээлэл тараахаар сүрдүүлсэн бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас зургаан сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэнэ гэсэн зүйл ангиар прокурорын байгууллагаас ял төлөвлөөд байгаа юм.

Хэрвээ шүүхээс түүнийг гэм буруутай гэж үзвэл үйлдэл тус бүрт нь ял оноох юм. Одоогоор шүүх хурлын тов гараагүй байна.  

Тиймээс хүүхэд тань цахим орчинд өөрийн гэсэн хаягтай л бол зөв хэрэглээг зааж өгөх, энэ мэтчилэн гэмт хэргийн золиос болохоос тус тус хамгаалаах шаардлага байгааг эцэг эх асран хамгаалагчид анхаарна уу.