Баруун-Урт сумын 8, 10-р цэцэрлэгийн туслах багш,  тогооч эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх шинжилгээгээр гэдэсний эмгэг төрөгч /сальмонелла/ илэрснийг дэвтэрт бичээгүй байжээ.

Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн лабораторийн их эмч эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээний дэвтэр дээр нян илрээгүй гэж бичсэн байна. Ажилчдыг ажлаас нь түр хугацаагаар түдгэлзүүлж эмчилгээ хийж байгаа аж. Мөн зарим сургууль, цэцэрлэгийн ажилчид үзлэг шинжилгээнд хамруулаагүй зөрчил илэрсэн байна.

Эх сурвалж: www.polit.mn