Urban Talk  нэвтрүүлгийг үзэж Г.Идэр Ууган сагс тоглохдоо цагдаа дууддаг шалтгааныг мэдээрэй