Инстаграм ба бодит амьдрал өөр гэдгийг хүн бүр мэднэ. Тэгвэл Инстаграмаар дамжуулан жуулчдыг хэрхэн татдаг болон очиход байдал ямар байдаг талаар харьцуулан хүргэж байна.