Онгоцны үйлчлэгч нарын дүрэмт хувцастай болон  энгийн хувцастай харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.